Květen – Kelčský Javorník

26.05. 2007

Kelčský Javorník 12.-13.05. 2007

Po čtrnácti dnech od dubnové expedice kdy v rámci CB ligy jsme vysílali i v EBH je tu opět další termín výjezdu. Tento termín květnového startu vyšel na začátek měsíce a to dvanáctého. Tento víkend, na který mimochodem v kalendáři padli tři zmrzlí, vyrážíme ve složení já, Franta Hokej Frýdek, Petr Frýdek, Mirek Morávka a Pavel Smrk Havířov do Hostýnských vrchů. Kelčský Javorník Kamenná a zalesněná hora.


 

Na šestou hodinu ráno v sobotu byl plánovaný sraz u Františka Hokeje. Jako už tradičně všichni dorazili včas a s předstihem, jenom Petra opět není. Něco kolem čtvrt na sedm Frantovi zvoní mobil a Petr hlásí, že zaspal. Jeho příjezd byl však překvapivě rychlý. Za patnáct minut už byl mezi námi a mohlo se tedy nakládat. Po naložení všeho potřebného ještě provádíme poslední kontrolu, zda nám něco nechybí. Vypadalo to, že máme vše a tak se pár minut po třičtvrtě na sedm vyrazilo. S tou kontrolou zda něco nechybí, to nedopadlo dobře. Jak se později ukázalo při stavění stožáru, chyběla kompletní bedna s lanovím.

01 – Balení u Franty (Franta, Pavel, Mates)

kelcsky_javornik_00


Petr, Bobík a já v jednom autě a zbytek v druhém, které řídil Franta. Bobík je Petrův pes, kdyby náhodou někdo neznal Bobíka. Cesta nebyla dlouhá, ale přes kotěhulky po kterých nás Franta vedl, byla strašná. Jelikož měl však Franta všechny dostupné mapy dokonale prostudovaný tak jsme mu věřili. Samozřejmě cestu na samotný vrchol opět napoprvé našel.

02 – Před půl sedmou dorazil i Petr Frýdek

kelcsky_javornik_01


Problém nastal ve chvíli, kdy skončila sypaná zpevněná cesta a začala travnatá, ze které vykukovali docela hrozně vypadající kameny. Franta si tuto cestu dlouhou asi dvě stě metru prošel pěšky a rázně pověděl: „To projedu!“ a pak se svou naloženou Fábii razil cestu. Petr Jako řidič druhého auta neváhal a jel hned za ním. Už nebyla cesta zpět. Po dvou škrábancích, které zůstali někde na spodku auta, dojeli na námi určenou kótu.

03 – Zkoumání cesty

kelcsky_javornik_06


Okamžitě vybalujeme a stavíme anténu. Stavění šlo docela rychle, jelikož naše expedice je tentokrát v plném složení. Vysílat se začalo v deset hodin. U mikrofonu Pavel Smrk a zapisovatele mu dělal Franta Hokej. Zbytek pokračoval ve stavění dalších antén a táboru.

04 – Vybalování

kelcsky_javornik_08


Jakmile Bobík zvětřil, že někdo má v ruce nějaké jídlo hned byl u něho. Ze začátku se měl dobře, ale pak už nemohl nic dostat, protože by mu bylo opět špatně v autě při zpáteční cestě.

05 – Věčně hladový Bobík

kelcsky_javornik_09


Tady je Petr ještě čilý jako rybička.

06 – Skládání 1/2

kelcsky_javornik_10


07 – Vztyčování 1/2
kelcsky_javornik_11


08 – Rovnání 1/2
kelcsky_javornik_12


09 – I kotvení je důležitá věc
kelcsky_javornik_13


10 – MateS a Petr (nastal čas na oběd)
kelcsky_javornik_14


11 – Venkovní odposlech byl napojen na 5/8
kelcsky_javornik_15


Petra Frýdek stavění tak zmohlo že lehl do prvního mraveniště a usnul.

12 – Zmožený Petr Frýdek a jeho pes Bobík

kelcsky_javornik_16


13 – Zmožený Petr Frýdek a jeho pes Bobík, podruhé

Petr spí audio 😀

kelcsky_javornik_18


14 – Naše noclehárna
kelcsky_javornik_22


Jelikož Kelčák je zarostlý a není zde žádný výhled na okolí, vydáváme se s Mirkem najít nějaké příhodné místo s výhledem. Po cestě kudy jsme přijeli, jdeme asi dvě stě metrů a potom doleva z kopečka.

15 – Procházka

kelcsky_javornik_21


16 – Mirek Morávka kouká na Lysou horu
kelcsky_javornik_24


Míříme mezi pár stromu, kde je docela dobrý výhled od severu na východ. Je vidět Starý a Nový Jičín, Ostrava, Lysá hora i Radhošť. Ve větší vzdálenosti je nějaký opar možná by šlo vidět i Jeseníky.

17 – MateS FM kouká na Starý Jičín

kelcsky_javornik_26


18 – I na buřty došlo (Pavel Smrk Havířov)
kelcsky_javornik_27kelcsky_javornik_28


19 – Je po dešti a nastal čas na kafe
kelcsky_javornik_29


20 – Franta Hokej v pyžamu
kelcsky_javornik_30


21 – Naše antény
kelcsky_javornik_32.jpg


22 – Franta ohřívá klobásu
kelcsky_javornik_33


23 – Petr u majku a Mirek zapisuje
kelcsky_javornik_34


24 – Bobík krmený jako obvykle Gothajem
kelcsky_javornik_36


25 – Franta s Pavlem vysílají
kelcsky_javornik_38


26 – Generátor (to byla pomoc)
kelcsky_javornik_41


Celá kolekce fotek

To by bylo pro dnešek vše. Expedice Morava (Franta Hokej Frýdek, MateS FM, Mirek Morávka, Pavel Smrk Havířov a Petr Frýdek) z Kelčského Javorníku se těší na další spojení.

73 MateS FM

PODĚKOVÁNÍ: Na květnové Expedici se podíleli opět
VÁCLAV MÍSTEK (zapůjčil anténní přepínač),
ALFONS MÍSTEK (poskytl originál vojenský stožár) a nově i
ŠAKAL PORUBA (zapůjčil generátor). Tímto jim za celou Expedici Morava děkuji a těším se na další spolupráci.